سنگ کارا با شناسایی بازارهای هدف بالقوه و جمع آوری اطلاعات مربوطه و علمی در زمینه استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی و ساختمانی سعی بر آن دارد که همواره بیشتر و بهتر دیده شود و دریچه ای به سوی جذب مشتریان جدید در عرصه بین المللی بگشاید.

از این رو سنگ کارا همواره می کوشد با توانمندسازی منابع انسانی و کارکنان، ایجاد بسترهای لازم جهت خلاقیت و نوآوری کارکنان، بهره گیری از رویکردهای نوین علمی در صنعت سنگ ،استفاده حد اکثری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و تحلیل موقعیت بازار جایگاه خود را به عنوان برندی شناخته شده در صنعت سنگ دنیا تثبیت کند.

کارا سنگ

گروه بازرگانی مجتمع سنگ کارا با مدیریت مستقیم اقای حجت پورحسنی و با بهره گیری از جوانان متعهد ، متخصص ، خلاق و خوش فکر و تیم پشتیبانی مجرب توانسته است تنوع و جایگاه سنگ های ساختمانی ایران را، از طریق حضور در عرصه های بین المللی، به دنیا شناسانده و در این مسیر پر قدرت به مسیر خود ادامه دهد. بازارهای هدف بین المللی این مجموعه کشورهای حوزه CIS، کشورهای عربی و همچنین همسایگان ایران می باشد‌.

لازم به ذکر است که با توجه به تحریم های خصمانه ای که از جانب کشورهای غربی بر گردن اقتصاد میهن عزیزمان وضع شده است، گروه بازگانی مجموعه کارا سنگ در صدد است با حضور هرچه موثر تر در بازار های بین المللی در جهت افزایش کارافرینی و ورود ارز به کشور با عزت ایران بیش از پیش کمر همت را با توکل بر خداوند متعال بسته و گام های استوار خویش را بردارد.
اعضای تیم بازرگانی مجتمع سنگ کارا با شناسایی بازارهای هدف بالقوه و جمع آوری اطلاعات مربوطه و علمی در زمینه استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی و ساختمانی همواره سعی بر آن دارد که سنگ ایران بیشتر و بهتر دیده شود و دریچه ای به سوی جذب مشتریان جدید در عرصه بین المللی بگشاید.

کارا سنگ

از این رو ما در مجتمع سنگ کارا همواره می کوشیم با توانمندسازی منابع انسانی و کارکنان، ایجاد بسترهای لازم جهت خلاقیت و نوآوری کارکنان، بهره گیری از رویکردهای نوین علمی در صنعت سنگ ،استفاده حد اکثری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود،بکار گیری برنامه های جامع بازاریابی و برندینگ ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و تحلیل موقعیت بازار جایگاه خود را به عنوان برندی شناخته شده در صنعت سنگ دنیا تثبیت کنیم.