با عضویت در خبرنامه مجتمع سنگ کارا از رویدادها ، نمایشگاهها و طرح های ویژه مجتمع سنگ کارا با خبر شوید .