مشتریان و پروژه ها :

سنگ کارا با بهره گیری از یک تیم کنترل کیفیت و تیم اجرایی حرفه ای سعی بر آن دارد که محصولات خود را با کیفیتی بالا و مطابق با استاندارد های جهانی به مشتریان عزیز عرضه نماید از پروژه های اجرایی توسط سنگ کارا می توان از :پروژه باغ موزه بانک مرکزی تهرانبازار مبل یافت آبادمجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر اصفهان و مجتمع تجاری تفریحی ایران مال نام برد.